Integritetspolicy

GoBite webbplats ägs av Go bite AB, som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Vi har antagit denna integritetspolicy, som bestämmer hur vi behandlar informationen som samlas in av GoBite, som också ger skälen till varför vi måste samla in vissa personuppgifter om dig. Därför måste du läsa denna integritetspolicy innan du använder GoBites webbplats.

Vi tar hand om dina personuppgifter och åtar oss att garantera deras konfidentialitet och säkerhet.

Personlig information vi samlar in:

När du besöker GoBite samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de installerade cookies på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom in information om de enskilda webbsidorna eller produkterna du tittar på, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och hur du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till denna automatiskt insamlade information som "enhetsinformation". Dessutom kan vi samla in de personuppgifter du lämnar till oss (inklusive men inte begränsat till namn, efternamn, adress, betalningsinformation etc.) under registreringen för att kunna uppfylla avtalet.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vår högsta prioritet är kunddatasäkerhet, och som sådan kan vi endast behandla minimal användardata, bara så mycket som det är absolut nödvändigt för att underhålla webbplatsen. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om webbplatsanvändning. Denna statistiska information är inte på annat sätt aggregerad på ett sådant sätt att den skulle identifiera en viss användare av systemet.

Du kan besöka webbplatsen utan att berätta vem du är eller avslöja någon information, genom vilken någon skulle kunna identifiera dig som en specifik, identifierbar individ. Om du däremot vill använda några av webbplatsens funktioner, eller om du vill få vårt nyhetsbrev eller ge andra detaljer genom att fylla i ett formulär, kan du lämna personuppgifter till oss, såsom din e-post, förnamn, efternamn, stad bostad, organisation, telefonnummer. Du kan välja att inte ge oss dina personuppgifter, men då kanske du inte kan dra nytta av vissa av webbplatsens funktioner. Du kommer till exempel inte att kunna ta emot vårt nyhetsbrev eller kontakta oss direkt från webbplatsen. Användare som är osäkra på vilka uppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta oss via samir@gobite.se.

Dina rättigheter:

Om du är bosatt i Europa har du följande rättigheter relaterade till dina personuppgifter:

Rätten att bli informerad.

Rätten till tillgång.

Rätt till rättelse.

Rätten till radering.

Rätten att begränsa behandlingen.

Rätten till dataportabilitet.

Rätten att invända.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering.

Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Dessutom, om du är bosatt i Europa, noterar vi att vi behandlar din information för att uppfylla avtal vi kan ha med dig (till exempel om du gör en beställning via webbplatsen), eller på annat sätt för att fullfölja våra legitima affärsintressen som anges. ovan. Observera dessutom att din information kan komma att överföras utanför Europa, inklusive Kanada och USA.

Länkar till andra webbplatser:

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sådana andra webbplatser eller tredje parts sekretesspraxis. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om när du lämnar vår webbplats och läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet:

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi håller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personuppgifter i dess kontroll och förvar. Däremot kan ingen dataöverföring över Internet eller trådlöst nätverk garanteras.

Juridisk information:

Vi kommer att avslöja all information som vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att följa en stämning eller liknande juridisk process, och när vi i god tro tror att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en begäran från myndigheter.

Kontaktinformation:

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller vill kontakta oss angående någon fråga som rör individuella rättigheter och dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till samir@gobite.se.